آدرس: تهران، شهران، میدان الغدیر، خیابان شهرک شهدا، مجتمع خدمات خودرو ققنوس

شماره تماس: 009809195095009+

شماره تماس: 00989215367782+

ایمیل: el_shirafkan@yahoo.com

تلگرام: top_motor_car

اینستاگرام: https://www.instagram.com/top_motor_car/